Згода про збір, обробку та передачу персональних данних

Надсиланням даної форми, Особа дає згоду на збір, обробку, передачу та публікацію на офіційному сайті oiff.com.ua його персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, доповнення чи іншу зміну, знищення, та інші дії, які може вчиняти ТОВ "Український кінофестиваль" з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними:

  • Ім’я та Прізвище Особи - учасника кіноринку.
  • Країна та місцезнаходження організації, яку представляє Особа.
  • Номер телефону та електронна пошта.
  • Назва організації, яку представляє Особа.
  • Вид діяльності організації, яку представляє Особа (кінотеатр / дистриб'ютор / технічна компанія/ кіновиробник / рекламна компанія / інше).

Дана інформація добровільно надається Особою, з метою забезпечення провадження подальшої діяльності (співробітництва), а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству. Особа підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам. ТОВ "Український кінофестиваль" зобов’язується відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з заповненням та відправлення даної форми.